Αγωγή για αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος και απόδοση της κληρονομικής μερίδος ή του κληρονομιαίου αντικειμένου από αυτόν που παράνομα κατακρατά ή  οικειοποιείται την μερίδα ή το αντικείμενο

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ή δεν έχουμε γίνει αυτόπτες μάρτυρες μίας κατάστασης όπου ένας ή μερικοί εκ των κληρονόμων ή τρίτοι κατακρατούν αντικείμενα της κληρονομίας ισχυριζόμενοι ότι είναι αυτοι οι κληρονόμοι και οι λοιποί συγκληρονόμοι ή οι αληθείς κληρο-νόμοι αντίστοιχα δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν ή δεν συνεννοούνται μεταξύ τους ! με αποτέλεσμα να χάνει ο καθένας το μερίδιό του ιδιαίτερα εν όψει του ότι οι λοιποί των κληρονόμων περιμένουν κάποιος άλλος- και όχι ο καθένας τους αυτός καθ΄ εαυτόν- να αναλάβει δράση.
Ο Νόμος έχει λύσει το θέμα αυτό. Ο καθένας ενεργεί για ίδιο λογαριασμό. Η αγωγή αυτή αφορά μόνον τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ένας ή περισσότεροι κληρονόμοι κατακρατούν αντικείμενα της κληρονομίας όχι τρίτος. Εάν τρίτος τα κατακρατά τότε χορηγούνται άλλες αγωγές και μέτρα όπως τα περί αποδόσεως της νομής τέτοια.
Επισημαίνεται ότι η Αγωγή αυτή μπορεί να συνδυάζεται και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία να ζητάμε επίδειξη των αντικειμένων που κατακρατά ή οικειοποιείται ο συγκεκριμένος κληρονόμος καθώς και δικαστική μεσεγγύηση αυτών –κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών μέχρι την τελεσιδικία της αγωγής μας.