Αγωγή για να επιδείξει έτερος κληρονόμος ή τρίτος την διαθήκη που έχει στα χέρια του και την κατακρατά

Πολλές φορές αντιμετωπίζεται το γεγονός ένας εκ των κληρονόμων να έχει στα χέρια του την διαθήκη ( ή την ισχυριζόμενη- κατ΄ αυτόν- διαθήκη), να την κατακρατά και να μην την εμφανίζει στους λοιπούς ούτε να την προσκομίζει στο δικαστήριο ακριβώς επειδή δεν τον συμφέρει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ένα τρίτον (συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Νόμος δίνει την Αγωγή αυτή σε καθένα που ισχυρίζεται και αποδεικνύει ότι έχει το έννομο συμφέρον (θα μπορούσε δηλαδή) να αναφέρεται στην διαθήκη ή ότι είναι κληρονόμος εξ αδιαθέτου για περιουσιακά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στη διαθήκη ή για άλλες νόμιμες αιτίες.