Αδικοπραξίες

  • Αγωγές ατομικά κατά δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις και παραλείψεις που επέφεραν ζημία ή ηθική βλάβη στον ενάγοντα (διαίτερα κατά υπαλλήλων πολεοδομίας)

  • Αγωγές κατά πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών για παράνομες ή εσφαλμένες εγγραφές, τις οποίες έκαναν κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων κτισμάτων.