Ακυρωτικές διαφορές πολεοδομικού χαρακτήρα

Εκδικαζόμενες στα Διοικητικά Εφετεία κατά πρώτον λόγον και κατ’ Εφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.