Αναγνώριση αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος εξ αδιαθέτου έστω και αν παρήλθε το τετράμηνο από του θανάτου του κληρονομούμενου

Εχω αντιμετωπίσει το νομικό αυτό θέμα. Δηλαδή, να ενάγεται κληρονόμος, ο οποίος ενώ γνώριζε τον θάνατο του διαθέτου καθώς και το γεγονός ότι αυτός είχε συντάξει διαθήκη, εν τούτοις δεν έσπευσε να αποποιηθεί το κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου εντός τετραμήνου από του θανάτου με αποτέλεσμα  για την περιουσία για την οποία δεν προέβλεπε τίποτε η διαθήκη να θεωρηθεί αυτός εκ του Νόμου ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου.
Ετσι, κατά Νόμον ενώθηκε η περιουσία του αποβιώσαντος κληρονομούμενου που αποτελείτο από χρέη με την περιουσία του κληρονόμου αυτού (σαν μη αποποιηθέντος εντός του τετραμήνου).
Βάσει τούτου, επισπεύσθηκε εναντίον του κληρονόμου αναγκαστική εκτέλεση βάσει διαταγής πληρωμής που εξεδόθη με αίτηση Τραπέζης για να εισπράξει η δανείστρια Τράπεζα τα οφειλόμενα.