Απαλλαγή εγγυητών

Το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει να υποστηρίξει αποκλειστικά ΕΓΓΥΗΤΕΣ τραπεζικών δανείων. Στις 99% των περιπτώσεων ο εγγυητής τραπεζικού δανείου  –σύμφωνα με όσα υπέγραψε- ευθύνεται στον ίδιο βαθμό με τον πρωτοφειλέτη και η δανείστρια μπορεί, κατ΄ απόλυτη επιλογή της, να ζητήσει να ικανοποιηθεί από την περιουσία του εγγυητή χωρίς να ξεκινήσει κάν εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη! Ετσι, η θέση του εγγυητή είναι λίαν επικίνδυνη και είναι, κατά την άποψή μας, παράλογο σε πλείστες περιπτώσεις να εκπροσωπούνται και οι δύο πρωτοφειλέτης και εγγυητής) από τον ίδιο δικηγόρο μια και ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ τραπεζικού δανείου μπορεί να έχει ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ τόσο κατά της Τραπέζης ή/και κατά του ίδιου του πρωτοφειλέτη.

Δύναται δε ο Εγγυητής να προτείνει τις ενστάσεις του αυτές εναντίον της ΤΡΑΠΕΖΗΣ Επιπλέον των ενστάσεων τις οποίες έχει προτείνει ο πρωτοφειλέτης.

Δηλαδή, ο Εγγυητής έστω και στο στάδιο της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής που έχει εκδοθεί εναντίον αυτού και του πρωτοφειλέτη μπορεί (αυτό εξαρτάται από το έγγραφα και τις περιστάσεις) να προβάλει δικές του ενστάσεις ΣΥΝ τις ενστάσεις που έχει προβάλει ο πρωτοφειλέτης κατά της Τραπέζης.

ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ, ή ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ενός δανείου μπορούν υπό προυποθέσεις να έχουν την ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ- ΤΥΧΗ.

Και όμως, παρά ταύτα, αυτό που έχουμε αποκομίσει από την εμπειρία μας είναι ότι στις περιπτώσεις που ο πρωτοφειλέτης και ο εγγυητής ανακόπτουν μαζί τη διαταγή πληρωμής που τους έχει επιδόσει η Τράπεζα οι ιδιαίτερες ενστάσεις του εγγυητού σπανίως προτείνονται στα δικαστήρια, για να μη πούμε σχεδόν καθόλου. Τούτο δε γιατί ο πρωτοφειλέτης μπορεί να έχει ιδιαίτερο όφελος να επιδιώξει να ικανοποιηθεί η Τράπεζα από τον εγγυητή, ο οποίος μπορεί να έχει πιο ελκυστική οικονομικά περιουσία ή πιο ευκολοκατασχέσιμη από αυτήν που έχει ο ίδιος ο πρωτοφειλέτης.

ΔΙΔΑΓΜΑ:   Ο Εγγυητής, ή οι εγγυητές πρέπει να κινηθούν με δικό τους δικηγόρο για να αποκρούσουν μία διαταγή πληρωμής ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθεί ο πρωτοφειλέτης ακριβώς γιατί τα συμφέροντα του Εγγυητού, των Εγγυητών από τη μια μεριά και του πρωτοφειλέτη από την άλλη ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ.