ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ AirBnB

  1. airbnb-logo

Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !!!
sos ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ 100 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ AirBnB και !
1ον) THΣ ΕΠΙΔΙΔΟΥΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ
2ον) ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ζημία απο τα ταξία που άδικα θα χάσουμε βάσει των πόντων που συλλέξαμε μέχρι τουδε) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ !
Εφ΄ Όσον επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στο εξώδικο και στην Αγωγή να επυθύνεστε μόνον στο : costarelloslaw@yahoo.gr και θα λάβετε γραπτή απάντηση.
———
H διεθνώς δημοσιευθείσα ανακοίνωσις της AirBnB με την οποία ΕΚΒΙΑΖΕΙ τους συμβαλλόμενους της να αποδεχθούν νέους όρους αλλιώς ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ την εκτέλεση των υποχρεώσεών της
Α] όχι απλώς είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ καθόσον :
1ον) προσκρούει στην Θεμελιώδη Αρχή των Συμβάσεων pacta sunt servanda
2ον) παραβιάζει ΚΑΤΑΦΩΡΩΣ στις διατάξεις περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων του Αστικού Κώδικος καθώς και στις εν γένει διατάξεις των Ρωμαϊκού και Αγγλοσαξονικού δικαίου χωρών
3ον) ΚΑΤΑΦΩΡΩΣ παραβιάζει τα Συναλλακτικά Ηθη αλλά και τα Χρηστά Ηθη καθώς επίσης και την προσωπικότητά σας λογω της αδίκου ταπεινώσεως, αγανακτήσεως και θλίψεως στην οποία ΟΛΩΣ ΑΦΙΝΔΙΩΣ σας υποβάλει
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΜΑ :
Β] Παραβιάζει τα δικά σας (των ΗΔΗ συμβληθέντων μαζί της) Συνταγματικά δικαιώματα, γεγονός που σας δίνει συγκεκριμενες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ……, καθώς και τα απορρέοντα απο την ΕΣΔΑ (άρθρο 1 και 2 αυτού) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ……
Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΣΑΣ ενώ ΔΕΝ AΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ AirBnB OTI ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.
ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ :
Η AirBnB ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΗ (όχι εσείς) ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Posted in: