Διακρίβωση του αληθούς ύψους της τωρινής οφειλής του δανείου σας

Το ποιό είναι το αληθές υπόλοιπο του δανείου που έχετε λάβει απαλλαγμένο απο τα ποσά εκείνα με τα οποία η κάθε τράπεζα ήθελε το έχει επιβαρύνει βάσει παρανόμων, καταχρηστικών και αυθαιρέτων όρων είναι η πρώτη, βασική και κύρια πράξη που οφείλετε να προβείτε.

Εάν δεν έχει διακριβωθεί το αληθές υπόλοιπο του δανείου σας όχι μόνον δεν μπορείτε να προβείτε στα επόμενα στάδια διεκδικήσεως της απαιτήσεως σας κατά της τραπέζης αλλά ακόμη και άν ήθελε σας πείσουν να ζητήσετε ρύθμιση αυτή θα «ρυθμίζει» υπόλοιπο οφειλής που θα περιλαμβάνει μικρά ή μεγάλα ποσά που παράνομα, καταχρηστικά και αυθαίρετα σας επιβλήθηκαν (χωρίς κάν να το γνωρίζετε) μιά και δεν υπάρχει ούτε μία σύμβαση τραπεζικής πιστώσεως ή δανείου που να μην περιέχει όρους ακυρωτέους στα δικαστήρια (διάτρητη σύμβαση)