Διεκδικητικές αγωγές περί κυριότητος ακινήτων

Όπως το λέει και η λέξη τέτοιες είναι οι αγωγές με τις οποίες ζητάμε να επανεγκατασταθούμε στην κυριότητα ενός ακινήτου από το οποίο κάποιος τρίτος ή συγκύριός μας μας απέβαλε.

Η πείρα μας   κατά την υποστήριξη τέτοιων αγωγών μας έχει δείξει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για έναν πόλεμο γιατί οι έναγόμενοι προβάλλουν ενστάσεις από διάφορα φάσματα του δικαίου, κληρονομικό, μισθώσεις, κώδικος δικών δημοσίου, κ.λ.π.

Ο επιμελέστερος και ο επιμένων εκ των διαδίκων νικά.