Δραστική μείωση του υπολοίπου του δανείου και των υπολειπομένων δόσεών του καθώς επίσης και επιμήκυνση αυτού

  1. %ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83

Την τέτοια μείωση (υπολοίπου και δόσεων) καθώς επίσης και επιμήκυνση έπρεπε να είχατε κινητοπoιηθεί δικαστικώς έκαστος απο εσάς ήδη απο την επομένη ημέρα θεσμοθετήσεως-επιβολής του επαίσχυντου «New Deal». Τα τέτοια αιτήματα απαιτούν την άσκηση αγωγής αφου ο Δικαστής είναι εκείνος, ο οποίος βάσει των όσων θα διαπλάσει απο τότε και μόνον για το μέλλον την όλη δανειακή σχέση σας. Απλά Κάθε ημέρα που καθυστερείτε να προβείτε στην σχετική αγωγή είναι μία ημέρα κερδισμένη για την τράπεζα.