ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Εμπορικών και αστικών)

Η εμπειρία μας από το 1984 (όταν το γραφείο μας ήταν από τα ελάχιστα που γνώριζαν την σημασία του όρου αυτού) και η προσωπική μας ενασχόληση μας εγγυάται ότι η υπόθεσή σας θα έχει την απαιτούμενη προσοχή και θα γίνει αυτό που πρέπει για να εισπράξετε το ποσόν που δικαιούστε κατά Νόμον με την δυνατόν ταχύτερη διαδικασία και εντός του απολύτως απαραίτητου χρόνου.

Posted in: