Ερωτήσεις

     Τα ραντεβού στο δικηγορικό γραφείο μας είναι προκαθορισμένα, προγραμματίζονται τηλεφωνικά ή με email.

      Σε περίπτωση που απαιτηθεί έρευνα και μελέτη για την οριστική απάντηση του ζητήματος σας η αμοιβή συμφωνείται κατόπιν αμοιβαίας έγγραφης συμφωνίας μας εκτιμώντας τον χρόνο που θα απαιτηθεί, την φύση της δικηγορικής εργασίας μας και την σπουδαιότητα της υπόθεσης.