Κήρυξη διαθηκών ως ακύρων (λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής ή επιρροής στα παραγωγικά της βουλήσεως του κληρονομούμενου αίτια)

Ένα κρίσιμο θέμα της νεοελληνικής πραγματικότητας. Και εδώ έχουμε ποικιλία περιπτώσεων που μπορούν να συνιστούν την πλάνη ή την απάτη ή -πρώτιστα- τα αίτια, τα οποία προκάλεσαν- επηρέασαν τον κληρονομούμενο να διαθέσει την περιουσία του με αυτόν τον τρόπο και σε αυτά τα πρόσωπα.