Κληρονομικό Δίκαιο Κήρυξη διαθηκών ως πλαστών

Το ζήτημα της πλαστότητος των διαθηκών έχει απασχολήσει πολύ τα δικαστήρια. Απαιτείται γερή θεμελίωση της πλαστότητος προτού ξεκινήσει οποιοσδήποτε την σύνταξη μίας αγωγής με την οποία να ζητά να κηρυχθεί μία διαθήκη πλαστή. Δυστυχώς, έχουμε παρατηρήσει να συντάσσονται τέτοιες αγωγές ότι με ελαφρά καρδία για να φθάσει στο Εφετείο ο ενάγων και να αποδειχθεί ότι η υπογραφή είναι γνήσια. Το δικηγορικό γραφείο μας συνεργάζεται με γραφολόγους επί του θέματος.