Κληρονομικό δίκαιο

Κήρυξη διαθηκών ως πλαστών

Κήρυξη διαθηκών ως ακύρων (λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής)

Αναγνώριση αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος από διαθήκη έστω και αν παρήλθε το τετράμηνο από του θανάτου του κληρονομούμενου.

Αγωγή για να επιδείξει έτερος κληρονόμος ή τρίτος την διαθήκη που έχει στα χέρια του και την κατακρατεί.

Αγωγή για απόδοση της κληρονομικής μερίδος από αυτόν που παράνομα την κατακρατεί ή την οικειοποιείται.

Καθορισμός κληρονομικών μερίδων