ΜΗΝ ΔΕΧΘΕΙΤΕ ΕΠΑΝΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΚΧΩΡΗΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

Είναι Γεγονός ότι άν το πράξετε αυτό (όπως σας συμβουλεύουν πολλοί είτε απο άγνοια είτε απο σκοπού)
ΠΡΩΤΟΝ: Αυτόματα χάνετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε διαγραφή τόκων για το διάστημα που δεν εισπράχθηκαν τα μηνιαία τιμήματα απο την τράπεζα καθώς επίσης χάνετε το δικαίωμα να της ζητήσετε αποζημίωση για την μή δικαστικής καταδίωξης του ΔΕΔΔΗΕ απο εκείνη για να εισπράξει
ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Επικυρώνετε με την δική σας υπογραφή ότι καλώς είστε υπερήμερος και ότι καλώς έχετε αναφερθεί στον Τειρεσία ενώ αυτή που είναι υπερήμερη και έπρεπε να είχε αναφερθεί αρμοδίως απο εσάς είναι η Τράπεζα.