Νέα

Το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Θ. Κωσταρέλλου και Συνεργατών του αναλαμβάνει να υποστηρίξει αποκλειστικά ΕΓΓΥΗΤΕΣ τραπεζικών δανείων. Στις 99% των περιπτώσεων ο εγγυητής τραπεζικού δανείου –σύμφωνα με όσα υπέγραψε- ευθύνεται στον ίδιο βαθμό με τον πρωτοφειλέτη και η δανείστρια τράπεζα μπορεί, κατ΄ απόλυτη επιλογή της, να ζητήσει να ικανοποιηθεί από την περιουσία του εγγυητή χωρίς να ξεκινήσει κάν εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη ! Ετσι, η θέση του εγγυητή είναι λίαν επικίνδυνη και είναι , κατά την άποψή μου, παράλογο σε πλείστες περιπτώσεις να εκπροσωπούνται και οι δύο πρω-τοφειλέτης και εγγυητής) από τον ίδιο δικηγόρο μια και ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ τραπεζικού δανείου μπορεί να έχει ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ τόσο κατά της Τραπέζης ή/και κατά του ίδιου του πρωτοφειλέτη.

Δύναται δε ο Εγγυητής να προτείνει τις ενστάσεις του αυτές εναντίον της ΤΡΑΠΕΖΗΣ Επιπλέον των ενστάσεων τις οποίες έχει προτείνει ο πρωτοφειλέτης.

Δηλαδή, ο Εγγυητής έστω και στο στάδιο της εκτέλεσης της δια-ταγής πληρωμής που έχει εκδοθεί εναντίον αυτού και του πρωτοφειλέτη μπορεί (αυτό εξαρτάται από το έγγραφα και τις περιστάσεις) να προβάλει δικές του ενστάσεις ΣΥΝ τις ενστάσεις που έχει προβάλει ο πρωτοφειλέ-της κατά της Τραπέζης.

ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ενός δανείου μπορούν υπό προυποθέσεις να έχουν την ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ –ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ- ΤΥΧΗ.

Και όμως, παρά ταύτα, αυτό που έχω αποκομίσει από την εμπειρία μου είναι ότι στις περιπτώσεις που ο πρωτοφειλέτης και ο εγγυητής ανακόπτουν μαζί τη διαταγή πληρωμής που τους έχει επιδόσει η Τράπεζα οι ιδιαίτερες ενστάσεις του εγγυητού σπανίως προτείνονται στα δικαστήρια, για να μη πώ σχεδόν καθόλου. Τούτο δε γιατί ο πρωτοφειλέτης μπορεί να έχει ιδιαίτερο όφελος να επιδιώξει να ικανοποιηθεί η Τράπεζα από τον εγγυητή, ο οποίος μπορεί να έχει πιο ελκυστική οικονομικά περιουσία ή πιο ευκολοκατασχέσιμη από αυτήν που έχει ο ίδιος ο πρωτοφειλέτης.

ΔΙΔΑΓΜΑ: Ο Εγγυητής, οι εγγυητές πρέπει να κινηθούν με δικό τους δικηγόρο για να αποκρούσουν μία διαταγή πληρωμής ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθεί ο πρωτοφειλέτης ακριβώς γιατί τα συμφέροντα του Εγγυητού, των Εγγυητών από τη μια μεριά και του πρωτοφειλέτη από την άλλη ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ.