ΝΕΟΣ ΛΑΓΗΕ

  1. ΛΑΓΗΕ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ !
1ον]  Το ευθέως και θρασύτατα, παράλογα και παράνομα επιβαλλόμενο ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ποσόν :
—ΑΝ μέν ήθελε χαρακτηριστεί ΦΟΡΟΣ, τότε είναι ακυρωτέος με ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της πράξης που θα το καταλογίζει στο αρμόδιο Διοικ. Πρωτοδικείο ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ.
Βάση της Προσφυγής : η σφοδρή και κατάφωρη παραβίαση των άρθρων 4,18 (προστασία της ιδιοκτησίας), 25 (απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος απο μέρους του κράτους) του Συντάγμαστος και 17 της ΕΣΔΑ !
–ΑΝ δε ήθελε θεωρηθεί ΤΕΛΟΣ, είναι άμεσα ακυρωτέος γιατί δεν προσδιορίζεται η αντιπαροχή καθώς επισης και γιατί η τέτοια διάσπαση του οργανισμου κ.λ.π. ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ και δεν μπορεί να επιρρίπτεται σε τρίτους αμέτοχους της κακορρυθμίας τους, κλπ,κλπ.
2ον] ΣΥΝΑΜΑ, ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΙΔΕΑ είναι η άσκηση ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κατά του ΝΕΟΥ ΛΑΓΗΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ κατά των βουλευτών που θα ψηφίσουν αυτή την διάταξη, στηριζομένης της αγωγής σε καθαρή αδικοπραξία εκ μέρους τους ! (ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΙΑΣ!) ΛΑΓΗΕ