Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

  1. pleistiriasmoi

Το χρονικό διάστημα AΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ την ψήφιση νόμου με τον οποίο :
α) θα καθορισθεί η φορολογία των funds κόκκινων δανείων
β) θα εγκριθεί η δημιουργία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (θα «χτυπάνε» δηλαδή ηλεκτρονικά τα ακίνητά σας και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα σε μια τέτοια διαδικασία για να τους σταματήσετε) και
γ) θα εκκαθαρίζωνται ταχύτατα οι πτωχευτικές περιουσίες (fast track)
είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έχετε ακόμα την δυνατότητα άσκησης εκ μέρους σας ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ/ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ σας ως εγγυητού (άν είστε εγγυητής/ εγγυήτρια τραπεζικού δανείου) ή η άσκηση ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (άν είστε πρωτοφειλέτης τραπεζικού δανείου).
Κατ΄ απλή εκτίμησή μου, το χρονικό αυτό διάστημα εκτείνεται σε 3 μήνες απο τώρα μέχρι την προτεραία των εκλογών.

Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.-