Όροι χρήσης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Αυτή η ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου της (αυτό το “Web Site”) είναι μια υπηρεσία που διατίθενται από το δικηγορικό γραφείο του κ. Γιώργου Κωσταρέλλου και όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και το λογισμικό που παρέχεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας («Περιεχόμενο») μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”).
1. Ιστοσελίδα Περιορισμένη Άδεια. Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή, περιορισμένη άδεια για την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου και το περιεχόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Πάροχος μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
2. Περιορισμοί στη χρήση. Επικοινωνίες τρίτων.
2.1. Περιορισμοί στη χρήση. Το περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν μπορείτε να αποδόμηση, αντίστροφο σχεδιασμό, αποσυναρμολογήσετε, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή δημιουργία παράγωγων έργων από αυτή την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε παρακολούθηση του δικτύου ή το λογισμικό εντοπισμού για να καθορίσει την αρχιτεκτονική του τόπου, ή να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, ατομικών ταυτοτήτων ή των χρηστών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, άλλο αυτόματο λογισμικό ή συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή της ιστοσελίδας μας ή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Παρόχου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για τη μετάδοση ψευδών, παραπλανητικών, δόλιων ή παράνομων ενεργειών και επικοινωνιών. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, παρουσίαση ή μετάδοση για εμπορικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή δημόσιους σκοπούς σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στο βαθμό που επιτρέπεται παραπάνω. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή αλλιώς κατά την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, ή του Περιεχομένου κατά παράβαση των νόμων και κανονισμών ελέγχου των εξαγωγών της Ελλάδος. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου του απαγορεύεται.
3. Νομικές συμβουλές. Το περιεχόμενο δεν προορίζεται και δεν συνιστούν νομική συμβουλή και δεν υπάρχει σχέση δικηγόρου-πελάτη ούτε σχηματίζεται, ούτε είναι κάτι που υποβάλλονται, όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Η ακρίβεια, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά το περιεχόμενο δεν είναι δικαιολογημένη ή είναι εγγυημένα. Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ή τα υλικά που συνδέονται από αυτή την ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη.
4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
4.1 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο (είτε εθιμικό δίκαιο ή εκ του νόμου δίκαιο), του κράτους ή κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό εκείνων που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο και οι σελίδες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους.
4.2 Αυτός ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει διαδραστικές ζώνες που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τυχόν blogs, wikis, πίνακες ανακοινώσεων, πίνακες συζητήσεων, chat rooms, e-mail φόρουμ, και την ερώτηση και τα χαρακτηριστικά απάντησης (οι «Διαδραστικές Περιοχές»). Θα χορηγήσει Provider αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ατελώς, διαρκές, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί, να επιτρέψουν τη χρήση και έχουν χρησιμοποιήσει για λογαριασμό της οποιεσδήποτε ιδέες, έκφραση των ιδεών, κειμένων, γραφικών, μηνύματα, blogs, links, τα δεδομένα, πληροφορίες και άλλα υλικά που υποβάλλετε (συλλογικά, “Σχόλια”) σε αυτή την ιστοσελίδα. Η εν λόγω άδεια είναι χωρίς περιορισμούς οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία πληρωμή από πάροχο σε εσάς ή άδεια ή κοινοποίηση, σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.Η άδεια περιλαμβάνει, το δικαίωμα να κάνει, χρήση, πώληση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, τροποποίηση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων, σε συνδυασμό με άλλα έργα, μετάφραση, διανομή -, προβολής, εκτέλεσης και να εκχωρήσουν Καταχωρίσεις σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ​​ή τεχνολογία γνωστή σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον.
4.3. Μπορείτε πιστοποιεί και εγγυάται ότι οι Σχόλια: (i) είναι πρωτότυπα έργα σας ή ότι ο ιδιοκτήτης των έργων αυτών έχει παραχωρούνται ρητά Provider μια αέναη παγκόσμια ατελώς αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια για τα εν λόγω έργα με όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται από εσάς στην παράγραφο 4.2 των παρόντων Όρων Χρήσης και (ii) δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της δημοσιότητας, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας.
4.4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η υποβολή των τοποθετήσεων σας σε αυτή την ιστοσελίδα δεν δημιουργεί κανένα νέο ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπάρχουσα σχέση μεταξύ εσάς και του γραφείου.
4.5. Εάν έχετε υποβάλει μια φωτογραφία στο προφίλ σας στο costarelloslaw.gr συμφωνείτε ότι αυτή η φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, μεταξύ άλλων και με τις αναρτήσεις σας. Εάν δεν έχουν υποβάλει μια φωτογραφία τότε ο πάροχος δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να εμφανίσετε μια φωτογραφία απόθεμα ή νομικό εικόνα με τις αναρτήσεις σας. Μπορείτε, λοιπόν, συμφωνείτε με τη χρήση των εν λόγω φωτογραφίες ή εικόνες στις Περιοχές Αλληλεπίδρασης.
4.6. Με την υποβολή Σχόλια σε αυτή την ιστοσελίδα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Πάροχος μπορεί να δημιουργήσει τις δικές της ιδέες που μπορεί να είναι ή μπορεί να λάβει παρατηρήσεις που μπορεί να είναι, παρόμοια ή ίδια με τις αποσπάσεις που υποβάλλετε. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία προσφυγή κατά του παρόχου για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα στις καταχωρίσεις που παρέχουν στον Πάροχο.
4.7. Πάροχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει από εσάς και να αποκτούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για οποιεσδήποτε αναρτήσεις που περιέχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντικείμενο που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα.Η επιλογή πρέπει να ασκηθούν από τον Πάροχο από την ημερομηνία που θα υποβάλει την εν λόγω απόσπαση μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία αυτή. Εάν ο Πάροχος ασκήσει το δικαίωμά του βάσει του παρόντος τμήματος 4.6, συμφωνείτε να δεχτείτε την πληρωμή του ποσού των $ 1,000.00 USD ή την αξία σε είδος κατά την κρίση του Παρόχου ως πλήρη και επαρκώς υπόψη για την εν λόγω αγορά, και εσείς συμφωνείτε να εκτελέσει, να αναγνωρίσουμε και να παραδώσει οποιαδήποτε και όλα τα μέσα απαιτείται για τη μεταφορά νομική ιδιοκτησία των τοποθετήσεων σε πάροχο. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τις αναθέσεις και τις δηλώσεις που εκτελέστηκαν από εσάς.
4.8. Επιπλέον πνευματικής ιδιοκτησίας Όροι για Ρωτήστε έναν δικηγόρο
4.8.1 Παρά τις άδειες που χορηγούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δικηγόροι που συμμετέχουν σε Ρωτήστε έναν δικηγόρο (“AAL”) συμφωνούν ότι τα θέματά τους, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλα τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα, (συλλογικά , “δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας») θα ανήκει αποκλειστικά από τον Πάροχο. Συμφωνείτε ότι ο Πάροχος έχει αναθέσει να παρέχουν τέτοιες δημοσιεύσεις, και ότι οι αποσπάσεις δεν έργα γίνονται για ενοικίαση. Για την κυριότητα βαθμό από τις αναρτήσεις σας δεν ανήκει σε Provider ως έργο γίνεται για ενοικίαση, δια του παρόντος εκχωρείτε στην Provider όλα IP Δικαιωμάτων και των τοποθετήσεων. Μπορείτε, επίσης, να συμφωνήσετε ότι θα εκτελέσει, να αναγνωρίσουμε, και να παραδώσει στον Πάροχο τυχόν πρόσθετες εργασίες ή άλλα έγγραφα που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τον Πάροχο να υλοποιήσει την πρόθεση των ανωτέρω ποινών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Πάροχος, μητρική της και οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι δικαιοδόχοι και εκδοχείς τους, μπορούν να χρησιμοποιούν τις καταχωρίσεις με οποιοδήποτε τρόπο που θεωρεί κατάλληλο χωρίς καμία αναφορά ή πληρωμή σε σας οποιουδήποτε είδους. Η παράγραφος αυτή θα επιβιώσει κάθε καταγγελία της συμμετοχής σας στο AAL.
4.8.2 Πάροχος σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια για χρήση αποσπάσεις σας σε Social Media Syndication σας. Social Media Syndication σας περιλαμβάνει την ιστοσελίδα της εταιρείας σας, το blog, το Facebook, LinkedIn και Twitter λογαριασμούς και μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο site κοινωνικής μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Αυτή η περιορισμένη άδεια αναφέρεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο αντιπροσωπεύει τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει μέσω του AAL και αποσπάσεις σας (το «Ειδικός Περιεχόμενο»), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
4.8.2.a. Κάθε χρήση της ορισθείσας περιεχόμενο περιλαμβάνει μια υπερ-σύνδεση στην πιο πρόσφατη AAL Q & A ή σε άλλες σελίδες AAL, όπως ορίζεται από τον Πάροχο, και
4.8.2.b. Κάθε χρήση της ορισθείσας περιεχόμενο είναι αποκλειστικά για τους σκοπούς της προώθησης και εμπορίας AAL ή / και τη συμβολή σας της ορισθείσας Περιεχομένου (συλλογικά η «Σκοπός»).
4.8.2.c. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε μέσο ή που ωφελεί κάθε ανταγωνιστή του γραφείου.
4.8.2.d. Δηλώνετε ότι (i) θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές και όρους που καθορίζονται από τον Πάροχο για την υπερσύνδεση, η χρήση των σημάτων, ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου Provider, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικός περιεχομένου που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην τοποθέτηση του Παρόχου, μηνυμάτων, και το εμπορικό σήμα και τη χρήση του λογότυπου πολιτικές, που μπορεί να μεταδοθούν από καιρό σε καιρό? (ii) θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το σήμα που προβλέπεται από το φορέα παροχής, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο σήμα, χωρίς Provider προηγούμενη γραπτή συναίνεση? (iii) θα πρέπει να μην δημιουργούν κανένα σήμα συνδυασμό με οποιαδήποτε Mark Provider? και (iv) δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Provider, σημάτων, ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για την υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4.8.3. Ο Πάροχος μπορεί να τερματίσει αμέσως, στο σύνολό τους ή σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, την άδειά σας για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Mark Αν ο παροχέας καθορίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι οι αραιώνει χρήση, περιορίζει ή θολώνει η αξία του οποιοδήποτε από τα άλλα σήματα ή δεν συμμορφώνεται με πολιτικές χρήσης του Παρόχου. Κατόπιν αιτήματος Παρόχου συμφωνείτε να αφαιρέσετε τα Ειδικός περιεχόμενο, Marks and Links εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση Παρόχου σας.
4.8.4. Θα επιτρέπεται Provider να δημοσιεύουν ή να διανέμουν, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, τη διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό όπως το όνομα της εταιρείας σας, το προσωπικό όνομα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, εικόνα, και φωτογραφίες, με σκοπό την προώθηση των Περιοχές Αλληλεπίδρασης του παρόντος δικτυακού τόπου.
5. Digital Millennium Copyright Act – Γνωστοποίηση ενδεχόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Πάροχος έχει καταχωρήσει έναν πράκτορα με το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των Η.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους του Digital Millennium Copyright Act (ο “Νόμος”) και δράττεται της προστασίας βάσει του νόμου. Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα φέρεται άλλου ατόμου. Πάροχος θα τερματίσει, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι συνδρομητές και τους κατόχους λογαριασμού του συστήματος ή του δικτύου του Παρόχου που είναι επανειλημμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ατόμου.Ανακοινώσεις προς Provider σχετικά με οποιαδήποτε υποτιθέμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενο.
6. Διασυνδέσεις προς αυτό το Web Site. Θα μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) να μην αφαιρέσει ή αποκρύψει, με τη διαμόρφωση ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, τους όρους χρήσης, σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλες ανακοινώσεις σε αυτό το Web Οικόπεδο, (β), μπορείτε αμέσως να απενεργοποιήσετε και να διακόψει την παροχή συνδέσεων σε αυτή την ιστοσελίδα, εάν ζητηθεί από τον Πάροχο, και (γ) ο παρέχων μπορεί να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε link (ες) κατά την κρίση της.
7. Καμία παράκληση. Δεν μπορείτε να διανείμετε σε ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας οποιεσδήποτε αναρτήσεις που περιέχουν οποιαδήποτε διαφήμιση, προώθηση, προσέλκυση για αγαθά, υπηρεσίες ή κεφάλαια ή πρόσκληση για τους άλλους να γίνουν μέλη της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του Παρόχου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, σε οποιαδήποτε διαδραστική τομείς αυτής της ιστοσελίδας, ανάλογα με την περίπτωση μπορείτε α) να λίστα μαζί με το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση e-mail, URL δική σας ιστοσελίδα και β) μπορεί να συστήσει ιστοσελίδες τρίτων, αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον όπως έχετε κανένα οικονομικό συμφέρον και δεν λαμβάνουν άμεσο ή έμμεσο όφελος από μια τέτοια συνιστάται ιστοσελίδα, το προϊόν ή την υπηρεσία ή τη σύστασή του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ζητήσει κανείς με τα δεδομένα ανακτώνται από αυτήν την ιστοσελίδα.
8. Διαφημιστές. Το Web Site μπορεί να περιέχουν διαφήμιση και εγγυοδοσία. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση ότι το υλικό που υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους. Ο Πάροχος δεν θα είναι υπεύθυνη για το παράνομο ή οποιοδήποτε λάθος, ή ανακρίβεια στη διαφημιστών και χορηγών ή υλικά για τις πράξεις ή παραλείψεις των διαφημιστών και χορηγών.
9. Εγγραφή. Κάποια τμήματα αυτής της ιστοσελίδας σας ζητήσει να εγγραφείτε. Αν ζητείται η καταχώριση, συμφωνείτε να παράσχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσει Provider για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Κάθε εγγραφή είναι για ένα μεμονωμένο άτομο μόνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σελίδα εγγραφής. Πάροχος δεν επιτρέπει κανέναν), εκτός από εσάς να χρησιμοποιήσετε τα τμήματα που απαιτούν εγγραφή, χρησιμοποιώντας το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης σας? Ή β) την πρόσβαση μέσω ενός μόνο όνομα που διατίθενται σε πολλαπλούς χρήστες σε ένα δίκτυο ή με άλλο τρόπο. Είστε υπεύθυνοι για την πρόληψη τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως Provider μέσω email costarelloslaw.gr.
10. Καταχωρίσεις σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης του παρόντος δικτυακού τόπου.
10.1. Καταχωρίσεις για να είναι νόμιμη. Εάν συμμετέχετε σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης στον παρόντα δικτυακό τόπο, θα πρέπει να δημοσιεύσετε, να δημοσιεύουν, να φορτώσετε ή να διανείμει οποιεσδήποτε αναρτήσεις που είναι παράνομη ή καταχρηστική με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν αποσπάσεις που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, άσεμνο , απειλητικό, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένου του μίσους, ή θα αποτελέσει ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, ούτε να προκαλεί την ευθύνη ή παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, ομοσπονδιακό ή το διεθνές δίκαιο, ή κανονισμούς των ΗΠΑ Securities and Exchange Commission, τυχόν κανόνες κάθε ανταλλαγή τίτλων, όπως το New York Stock Exchange, το αμερικανικό Χρηματιστήριο, ή το NASDAQ, είτε ηθελημένα ή αθέλητα. Πάροχος μπορεί να διαγράψει Καταχωρίσεις σας ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την άδεια σας.
10.2. Καταχωρίσεις να είναι στο όνομά σας. Κάνε τώρα εγγραφή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από το πραγματικό σας όνομα και δεν πρέπει να τοποθετηθούν ανώνυμα. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον το εφαρμοστέο σελίδα εγγραφής για τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα όνομα οθόνης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο όνομα οθόνης που δεν είναι το πραγματικό σας όνομα, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε το πραγματικό σας όνομα κατά την εγγραφή για τη συμμετοχή στη Διαδραστική περιοχή και δικηγόροι συμφωνούν πραγματικό όνομά τους μπορεί πάντα να αναρτηθεί. Οι συμμετέχοντες σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης δεν πρέπει να παραποιούν την ταυτότητά τους ή την υπαγωγή τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
10.3. Καταχωρίσεις δεν πρέπει να περιέχουν απόρρητες πληροφορίες για την υγεία. Θα απαγορεύεται αυστηρά από την υποβολή αποσπάσεις που θεωρούνται απόρρητες πληροφορίες για την υγεία στο πλαίσιο του Accountability Υγείας και Φορητότητα Protection Act του 1996 (HIPAA), ή την Πληροφορική Υγείας για την Οικονομική και Κλινική Πράξη Υγείας του 2009 (HITECH).
10.4. Δεν παρακολούθηση των τοποθετήσεων. Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί ή Καταχωρίσεις οθόνη και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων δημοσιεύσεων ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που συνδέεται με ή από τέτοιες αναρτήσεις.Πάροχος διατηρεί όμως το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί Περιοχές Αλληλεπίδρασης, Καταχωρίσεις οθόνη, να επεξεργαστείτε δημοσιεύσεις, Καταχωρίσεις αιτία δεν πρέπει να αναρτηθεί, δημοσιευθεί, μεταφόρτωση ή να διανεμηθεί, και αφαιρέστε Καταχωρίσεις, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.
10.5. Μη εμπορική χρήση μόνο Περιοχές Αλληλεπίδρασης. Οι Περιοχές Αλληλεπίδρασης παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Διαδραστικών Περιοχών της παρούσας ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της, ή Καταχωρίσεις απαγορεύεται ρητά.
11. Λάθη και διορθώσεις. Πάροχος δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία Web ή το περιεχόμενο ή Καταχωρίσεις θα είναι σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι θα είναι πάντα προσβάσιμο. Πάροχος δεν εγγυάται ούτε ότι το περιεχόμενο ή αναρτήσεις είναι διαθέσιμα από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είναι σωστές, ακριβείς, έγκαιρες, ή με άλλο τρόπο αξιόπιστο. Ο Πάροχος μπορεί να κάνει βελτιώσεις και / ή αλλαγές στα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενό του ή αναρτήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή.
12. Περιεχόμενο Τρίτων. Το περιεχόμενο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Σχόλια) ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή μπορεί να είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων από αυτή την ιστοσελίδα. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση, λάθη, ανακρίβειες της νομοθεσίας, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία ή βωμολοχίες στις δηλώσεις, απόψεις, δηλώσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή περιεχομένου που περιέχεται στο το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου που εμφανίζονται στο παρόν Web Site. Καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες και γνώμες στο περιεχόμενο τρίτων ούτε εγκρίθηκε από ούτε αντανακλά την πεποίθηση ή γνώμη του Παρόχου. Επιπλέον, οι πληροφορίες και γνώμες που παρέχονται από τους υπαλλήλους και πράκτορες της Provider σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης δεν είναι απαραίτητα εγκρίθηκε από τον Πάροχο και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του Παρόχου.
13. Εισαγγελέα Ηθική Ανακοίνωση? Απόσπαση Κανονισμού. Αν είστε ένας δικηγόρος που συμμετέχουν σε κάθε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης, α) Συμφωνείτε να μην παρέχουν συγκεκριμένες νομικές συμβουλές σε οποιαδήποτε από τις αναρτήσεις σας και να συντάξει Σχόλια τα οποία είναι κατάλληλα, εκπαιδευτικό, και σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο απαιτήσεις δεοντολογίας, β) δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ένας δικηγόρος σε καλή κατάσταση με την άδεια να ασκούν το νόμο σε τουλάχιστον μία από τις 50 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή της Περιφέρειας της Κολούμπια, γ) συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως Provider κάθε παράπονο, αξίωση, επίπληξη, ή δυσπιστίας εις βάρος σας, καθώς και την παραίτηση ή άλλη απώλεια της άδειας, δ) θα αναγνωρίζουν ότι οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των δικαιοδοσιών όπου θα έχουν άδεια (“Κανόνες”), εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της συμμετοχής σας και ότι θα συμμορφωθεί με τους παρόντες κανόνες. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, οι κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση, προσέλκυση των πελατών τους κανόνες, σχετικά με τον καθορισμό της δικηγόρου-πελάτη σχέσεις, η αποτυχία να διατηρήσει confidences πελάτη, παράνομη πρακτική του νόμου, και ψευδείς δηλώσεις του πραγματικότητα. Provider αποποιείται κάθε ευθύνη για τη συμμόρφωση σας με τους παρόντες κανόνες. Επιπλέον, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι όταν συμμετέχουν σε κάποια από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης στον παρόντα δικτυακό τόπο, ότι δεν θα προσφέρει νομικές συμβουλές, αλλά θα παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες.Πάροχος συνιστά ιδιαίτερα να περιλαμβάνουν μια αποκήρυξη στο τέλος κάθε απόσπαση σχετικά με την εν λόγω διαφήμιση και την ηθική ζητήματα. Πάροχος δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί ​​σας που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση σας με αυτούς τους νόμους και τους κανόνες, ή σχετίζονται με την ένταξη του παρόχου ή μη συμπεριλάβει μια αποκήρυξη στις Περιοχές Αλληλεπίδρασης.
14. Πρόσθετοι Όροι για Εισαγγελέας με συμμετοχή σε Ρωτήστε έναν δικηγόρο
14.1. Συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας είναι σαν μια απλήρωτη, εθελοντική, και ότι ο σκοπός της συμμετοχής αυτής είναι να παρέχει δημόσια εκπαίδευση σε νομικά θέματα και να σας παρέχουμε και σταθερή εθνική έκθεση σας. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο AAL ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, παρέχοντας Provider με την καταγγελία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας στο mhcr@martindale.com.
14.2. Το όνομά σας θα πρέπει να σχετίζονται με κάθε μία από τις αναρτήσεις σας στο AAL, όταν μία από τις απαντήσεις σας περιλαμβάνεται στο “Most Recent Q & A” του AAL. Κάθε ερώτηση και την αντίστοιχη απάντηση μπορούν να αρχειοθετηθούν και να αναζητηθούν στο AAL και σε άλλες αναζητήσεις ιστοσελίδα που σχετίζεται με Lawyers.com και τα μέσα ενημέρωσης Παρόχου καταστήματα. Οι επισκέπτες έχουν σήμερα τη δυνατότητα να δείτε αυτά τα αρχεία, αλλά η πρόσβαση του κοινού στα αρχεία δεν είναι εγγυημένη. Πάροχος, κατά την κρίση της, μπορεί να συνδέσει το όνομά σας με αρχειοθετημένα απαντήσεις σας? Ωστόσο Provider δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει.
14.3. Απαγορεύεται να απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω της προσωπικής και επαγγελματικής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο. Δεν θα έρχονται απευθείας σε επαφή τους επισκέπτες που αναρτούν ερωτήσεις σχετικά AAL πριν από την απόσπαση απάντησή σας στο AAL και οποιαδήποτε επαφή πρέπει να είναι σύμφωνη με την ηθική δικηγόρος απαιτήσεις. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της διοικητικής σελίδας.
14.4. Δηλώνετε και εγγυάστε στον Πάροχο ότι (α) θα εκτελεί τα καθήκοντά σας για το Κάντε μια υπηρεσία Δικηγόρος σε ένα άκρως επαγγελματικό τρόπο, (β), με εξαίρεση τις δημόσιες υλικά τομέα, οι απαντήσεις σας δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, (γ) σας Οι απαντήσεις θα είναι γνήσιο έργο σας δεν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως και δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό, (δ) οι απαντήσεις δεν θα εισβάλει δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής κανενός, και (ε) Η συμμετοχή σας στο Κάντε μια υπηρεσία δικηγόρος δεν παρουσιάζει συγκρούσεις συμφερόντων για σας, και θα αναλάβει κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, κοστούμια, ή παράπονα εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και όλων των ζημιών που συνδέονται, λόγω της συμμετοχής σας ως Εθνικό Ειδικός Εισαγγελέας.
15. Ανάληψη κινδύνων. Μπορείτε να αναλάβει κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κοστούμια, ή παράπονα εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ζημιών που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης.
16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Οι διαδραστικές ΠΕΡΙΟΧΕΣ, το περιεχόμενο και αποσπάσεις ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, αξίωση, ευθύνη, ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που είναι αποτέλεσμα, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με (Α) τυχόν λάθη σε Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ από αυτή την ιστοσελίδα, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη, (Β) Επικοινωνίες τρίτων, (γ) Κάθε ιστοσελίδες τρίτων ή περιεχομένου αυτού άμεσα ή έμμεσα, προσβάσιμες μέσω συνδέσμων ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΥΤΟ, (Δ) Η μη διαθεσιμότητα ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, το περιεχόμενο, τις καταχωρίσεις, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ, (Ε) Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, το περιεχόμενο ή Τα μηνύματα, ή (f) χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή λογισμικού ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE WEB, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, το περιεχόμενο ή τις καταχωρίσεις.
17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, αξίωση, ευθύνη, ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που είναι αποτέλεσμα ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, τις καταχωρίσεις, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, κανένα πραγματικό ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή μέσω οποιασδήποτε από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Επικοινωνίες τρίτων. ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, αμοιβών των δικηγόρων) ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Περιοχές Αλληλεπίδρασης, το περιεχόμενο, τις καταχωρίσεις, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Επικοινωνίες τρίτων. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ απαγορεύεται ή ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ, η μοναδική υποχρέωση παρόχου να ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 100,00 δολάρια.
18. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε Provider, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, οι δικαιοπάροχοι, τους προμηθευτές και τους τυχόν τρίτους παροχείς πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα αβλαβείς από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, απώλειες, δαπάνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβές, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς ή που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε Καταχωρίσεις μεταφόρτωση ή που υποβάλλονται από εσάς.
19. Δικαιωμάτων τρίτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 14 (Αποποίηση), 15 (Περιορισμός Ευθύνης), και 16 (Αποζημίωση) είναι προς όφελος του Παρόχου και στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, οι δικαιοπάροχοι, τους προμηθευτές, καθώς και τυχόν τρίτους παροχείς πληροφοριών για αυτό το Web Ιστοσελίδα. Κάθε ένα από αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις αυτές άμεσα εναντίον σας για δικό του λογαριασμό.
20. Παράνομη δραστηριότητα? Τερματισμό της πρόσβασης. Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διερευνά καταγγελίες ή αναφέρονται παραβιάσεις των Όρων Χρήσης μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνουμε κατάλληλα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην αναφορά τυχόν ύποπτη παράνομη δραστηριότητα για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, ρυθμιστικών αρχών, ή άλλα τρίτα μέρη και αποκαλύπτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ή κατάλληλη για αυτούς πρόσωπα ή οντότητες που σχετίζονται με τα προφίλ των χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ιστορικό χρήσης, δημοσιεύτηκε υλικά, IP διευθύνσεις και πληροφορίες για την κυκλοφορία. Ο Πάροχος μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέρους σε οποιαδήποτε από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.
21. Διορθωτικά μέτρα για τις παραβιάσεις. Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά το νόμο και στα ίδια κεφάλαια για τις παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση από μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο διαδίκτυο σε αυτή την ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες Provider και τα χαρακτηριστικά τους .
22. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους πρέπει να υποβληθεί μόνο στο κράτος ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και με το παρόν συναινείτε και υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς της προσφυγής στην δικαιοσύνη κάθε τέτοια ενέργεια.
23. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εκτός όσον αφορά την Martindale-Hubbell Connected, τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους Παρόχου Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Όσον αφορά την Martindale-Hubbell Connected, η χρήση των ιστοσελίδων αυτών υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .
24. Επιπλέον Όροι για LexisNexis Υπηρεσίες. Η χρήση των LexisNexis Online Services, νομολογία, νομικών μορφών και άλλων σχετικών νομικών υλικά («Υπηρεσίες LexisNexis») είναι, επίσης, διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών LexisNexis , και κατά περίπτωση οι LexisNexis Υπηρεσίες Συμπληρωματικό όροι για συγκεκριμένα υλικά , (συλλογικά οι “Υπηρεσίες Provider Όροι”) τα οποία παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής για αυτά τα LexisNexis Services, οι οποίες όλες ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά. Ολοκλήρωση σας της LexisNexis Υπηρεσίες διαδικασία εγγραφής αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε όρους παροχής υπηρεσιών, που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες LexisNexis.
25. Διαχωρισμός των διατάξεων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουμε με παραπομπή τυχόν σημειώσεις που περιέχονται στο παρόν Web Site, την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και αποτελούν τη συνολική συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, και το περιεχόμενο και αποσπάσεις. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, ή συγκρούσεις με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η διάταξη αυτή θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες διατάξεις και δεν θίγει το κύρος και τη δυνατότητα επιβολής τους. Παρά τίποτα για το αντίθετο σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, αν έχετε ένα ξεχωριστό υπογράψει γραπτή συμφωνία με έναν πάροχο που ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που Παρόχου, η συμφωνία αυτή αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και ότι ο πάροχος σε σχέση με την πληγείσα Το περιεχόμενο αυτό θέμα (η «Διαφορετικά Κλειστή Περιεχόμενο”), και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν καμία εφαρμογή και ισχύ σε σχέση με την αντίθετη Κλειστή περιεχόμενο.
26. Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης. Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι ενημερωμένες εκδόσεις των Όρων Χρήσης θα εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και είναι σε ισχύ αμέσως. Είστε υπεύθυνοι για την τακτική επανεξέταση των Όρων Χρήσης. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές αυτές, συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.