ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ (Απαιτήσεις Παραγωγών κατά ΔΕΔΔΗΕ και Τραπεζών)