«Κάλλιο ένα δράμι πρόληψη
παρά εκατό οκάδες θεραπεία»

Στις μέρες μας όντως, μία συμβουλή
μπορεί να σας σώσει από μεγάλο κόπο,
ψυχική φθορά και πολλά χρήματα,
όπως λέει και η λαϊκή παροιμία.

costarellos_george-864x1536

Δικηγόρος

Παρ’ Αρείω Πάγω

Γεώργιος Θ. Κωσταρέλλος

Πτυχίο Νομικού Τμήματος με “Αριστα”

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1977)

Μάστερ στο Δίκαιο των Η.Π.Α. (M.C.J.),

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης (N.Y.U. School of Law) (1979)

Λίγα λόγια για εμάς

     Το δικηγορικό γραφείο μας είναι σε θέση να εκτελεί αυτά που αναγράφει. Όπως άλλωστε θα διαπιστώσετε διαβάζοντας στην παρούσα ιστοσελίδα μας επιπλέον της μάχιμης δικηγορίας και ορισμένων γενικών κατηγοριών υποθέσεων έχουμε εξειδικευθεί και στα θέματα που αναφέρονται εδώ.
     Η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ημών και των πελατών εφ΄ όλων των θεμάτων που ανακύπτουν είναι το προαπαιτούμενο της συνεργασίας μας μαζί τους.

εξειδικεύσεις του γραφείου μας